Sezóna topení začíná

Na vesnicích a ve čtvrtích s rodinnými domy začátek topné sezóny poznal už i náš nos. Není to ještě oficiální topná sezóna, ale kdo má doma kamna, krb či kotel, pravděpodobně již v předchozích dnech zatopil. Před námi je teď posledních pár teplých dnů a topíme! Čím vším se dnes topí?

Možností, čím topit, je mnoho. Člověk má pocit, že dokonce přibývají

Všechny alternativy topení snad nejde ani vyjmenovat. V první řadě je jde rozdělit na topení lokální, ústřední a dálkové. Dálkově dodávané teplo ze společných kotelen si užíváme třeba v panelových zástavbách. Starší byty mají často vlastní plynový kotel, někdy též plynové přímotopy, tzv. vavky, které představují lokální topení pro jednotlivé místnosti.

Elektrickými přímotopy se topí málo, jde o nákladný způsob topení. Slouží spíše k dotápění některých místností. Využívají se krátkodobě, nebo jako záložní zdroj topení v případě, že topíme neautomatickým způsobem, tedy například ručním přikládáním do kotle, na pár dnů se potřebujeme vzdálit, a tak elektrické přímotopy využijeme k topení na tzv. nezámrznou teplotu. Prostě aby nám barák nepromrzl, a hlavně aby nám v něm nezmrzla voda.

Nejpestřejší možnosti topení máme v rodinných domech

Do úvahy připadá zejména ústřední topení s kotlem – plynovým, elektrickým, na tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety). Mnohdy se však ale topí i lokálně, nejčastěji tuhými palivy. Zajímavou možností dotápění je dnes pak infratopení. Tam, kde se vám nepodaří například ve velké chalupě zvednout dostatečně teplotu, lze místně využít elektrické topení ve formě infratopení. To neohřívá vzduch, ale pouze tělesa. Energie pro naše zahřátí je tak využívaná efektivně a účinek je okamžitý.

I na vesnice však již dorazila moderní doba tepelných čerpadel

Přestože jsou jednoznačně nejlepšími systémy země-voda, jejich instalace je náročnější, potřebujete též k tomu dostatečně velký pozemek a vyšší vstupní investice. Hitem především tepelná čerpadla vzduch-voda. Mají však nevýhodu, netopí při nižší venkovní teplotě než je -15 °C. Z tohoto důvodu se musí doplnit třeba automaticky spínatelným elektrokotlem, eventuálně se problém v problematických týdnech, kterých nebývá více než dva až čtyři ročně, řeší dotápěním jinými způsoby. Tepelná čerpadla mají ještě jednu vlastnost, kterou je nutné brát v potaz – využívají k topení médium o nízké teplotě, proto je nutné jej kombinovat například s podlahovým topením.

Které topení je nejekologičtější?

Obecně se dnes preferují právě posledně zmíněná tepelná čerpadla. Avšak pravdou je, že ani topení tuhými palivy nemusí být neekologické a škodit životnímu prostředí. Mnohdy je důležitější než to, čím topíme, způsob, jak topíme. Tedy jestli používáme kamna s dokonalým spalováním, zda jsou vhodná pro naše topivo, a též, jak jej máme připraveno. Mokrým a čerstvě vytěženým dřevem naházeným do kamen se bude z vašeho komínu valit stejný páchnoucí dým, jako když budete topit nekvalitním uhlím. Přitom odsířené uhelné brikety i dobře vysušené dřevo, obojí ve správných kamnech, rozhodně žádnými znečišťovateli nejsou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *