Trvalý pobyt a nájem bytu

Celkem rozšířená pověra, že trvalý pobyt je možné zřídit pouze se souhlasem majitele bytu je mylná.

K přihlášení trvalého pobytu není třeba souhlasu pronajímatele! Postačuje doložit oprávnění k užívání objektu (domu, bytu), např. nájemní smlouvou.

Ani výslovný nesouhlas pronajímatele s přihlášením k trvalému pobytu ve smlouvě není překážkou zaevidování trvalého pobytu (obecní úřad – ohlašovna nesmí k takovému prohlášení pronajímatele přihlížet). Po skončení nájmu může pronajímatel dosáhnout zrušení adresy trvalého pobytu, pokud ohlašovně doloží, že dřívějšímu nájemci zaniklo užívací právo a v objektu nebydlí.

Někteří pronajímatelé argumentují, že se nájemce dostane do exekuce a on přijde o majetek. Pronajímanou nemovitost nemůže exekutor postihnout z důvodu nájmu, tedy nařídit její prodej. Pokud se povinný v objektu fakticky zdržuje, lze v něm postihnout jeho věci, a to i když v něm nemá hlášen trvalý pobyt. Z tohoto důvodu se majitelům doporučuje pro případ nájmu vybaveného bytu, vybavení v nájemní smlouvě popsat a nejlépe si vyhotovit i její fotodokumentaci.

TOPlist