Jistota (kauce) se úročí!!!

Nový občanský zákoník přinesl do vztahů mezi pronajímateli a nájemníky řadu změn. Jedna z novinek se týká kauce, kterou NOZ nově nazývá Jistota z nájmu podle § 2254 NOZ. Pronajímatel může od 1.1.2014 požadovat až 6-ti násobek nájmu (počítáno bez služeb) jako vratnou jistotu. Tady však přichází zásadní změna, kdy podle § 2254 odst. 2 má nájemce nárok na vrácení jistoty i s úroky!

Co k tomuto kroku vedlo tvůrce NOZ?
Ve chvíli, kdy nájemník skládá pronajímateli jistotu, nedostává při vrácení nic navíc, i přesto, že pronajímatel může tyto peníze zhodnotit na spořícím účtu. Tvůrci NOZ jsou toho názoru, že tímto dochází ke vzniku nároku na úrok z vrácené jistoty.

Jak se úrok z jistoty stanovuje?
Dle § 2235 odst. 1 NOZ nesmí být úroková sazba nulová. V případě, že v nájemní smlouvě není úroková sazba ujednána, má nájemce právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. V tomto případě se NOZ odkazuje na § 1802, který říká, že není-li úrok ujednán a neupravuje-li ho právní předpis, použije se výše úroku, který v místě bydliště či sídla dlužníka poskytují banky v době uzavření úvěru, přičemž dlužníkem je v tomto případě pronajímatel. Tento úrok může být shodný s úrokem z klasických spotřebitelských úvěrů, které dosahují v průměru 10%. Proto se pronajímateli doporučuje, aby si s nájemcem v nájemní smlouvě stanovil úročení jistoty nájmu předem.

Z jaké částky se úrok počítá?
Pronajímatel vrací složenou jistotu, nájemci po skončení nájmu sníženou o to co nájemce dluží. Tato částka se pak úročí. K započtení dluhů vůči jistotě a uspokojení své pohledávky nepotřebuje pronajímatel rozhodnutí soudu nebo uznání nájemce. Pakliže s tímto nájemce nesouhlasí má možnost se obrátit na soud.

Nicméně veškeré odpovědi jak správně postupovat přinese až budoucí judikatura soudů.

TOPlist