Jistota (kauce) od Úřadu práce

Pronajímatelé nemovitostí mají legitimní právo si najít nájemníka, který bude včas a řádně platit nájemné, nebude poškozovat byt a bude se chovat v rámci etických norem. Takového nájemníka je však poměrně složité najít. Majitel má možnost vyžadovat některé informace, aniž by porušoval zákon a tím minimalizovat rizika spojená s nájmem bytu. Může např. požadovat informace o příjmech zájemců o nájem, o počtu osob žijících se zájemcem, využít smlouvu na dobu určitou, případně žádat i reference z předchozího bydliště nebo reference dalších osob. Také může stanovit jako podmínku složení jistoty (dříve kauce).

Největší problém nastává ve složení jistoty. Dost zájemců o nájem bytu nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby mohli jednorázově zaplatit nájem, poplatky a ještě jistotu. Někteří majitelé navíc požadují jistotu i ve výši několika nájmů. Zejména sociálně slabší mají proto možnost požádat Úřad práce o pomoc.

Pokud Úřad práce dospěje k závěru, že se jedná o odůvodněný případ a nájem bytu nelze získat bez nutnosti složení jistoty, může poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje – jistoty. Podle občanského zákoníku může být jistota sjednána až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Úřad práce může podle stávajícího metodického vedení poskytnout dávku maximálně ve výši dvojnásobku v místě obvyklého nájemného. Při dalším přestěhování by měl příjemce využít vrácenou jistotu ke stejnému účelu.

TOPlist