Daň z nabytí nemovitosti

Po předcházející praxi, kdy daň z převodu nemovitosti, později daň z nabytí nemovitých věcí, platil prodávající a kupující byl ručitelem, došlo ke změně a poplatníkem daně se stal výhradně kupující. Tato změna nastala prvního dne třetího měsíce od vyhlášení zákona ve Sbírce, tzn. od 1. listopadu 2016.

Co podstatného se při prodeji nemovitosti změní?
Stávající praxe, kdy v advokátních či bankovních úschovách zůstávaly pozastávky na daň a po předložení daň. přiznání opatřeném razítkem Finančního úřadu advokát či banka uvolnili poměrnou část odpovídající 4% kupní ceny, se již nebude používat. Daň již nebude součástí kupní ceny a tudíž ani ve smlouvě kupní a smlouvě o úschově peněz není nutné tuto částku zmiňovat. Daň bude čistě v režii nabyvatele a bude si za ní i ručit.

Zdraží se nemovitosti?
Ano. Majitele nebudou při stanovení kupní ceny nemovitosti kalkulovat s tím, že kupující musí zaplatit daň. Při pořízení nemovitosti se musí nabyvatel připravit na vyšší náklady s tím spojené.

Proč stát přistupuje k této změně?
Stát vlastní velké množství nemovitostí a při jejich zpeněžení platil sám sobě daň ve výši 4%. Dále bylo pro kupujícího jako ručitele komplikovanější hlídat prodávajícího zda splnit daňovou povinnost. Problémy nastávaly také při rozvodech, kdy se manželé nebyli schopni domluvit, kdo z nich daň zaplatí.

Neférová daň!
Asi se všichni shodneme na tom, že tato daň je ve své podstatně nesmyslná a neférová. Na jednu stranu neustále od politiků slyšíme jak chtějí podporovat rodiny s dětmi, porodnost a utvářet rodinný stát. Na druhou stranu, právě tyto rodiny stát vlastně pokutuje za to, že si pořídily střechu nad hlavou, kde budou vychovávat své děti a budoucnost našeho národa. Zkrátka za schopnost pořídit si vlastní bydlení musíme státu zaplatit 4%. Logičtější se jeví zdanění nákupu jen komerčních objektů, které slouží k podnikání, tedy za účelem zisku.

TOPlist